Nedskärningar och Nyrekrytering.

När det skärs ner på personal samtidigt som arbetsbördan inte krymper är en stressfaktor för ett team. Sätta in ny personal i ett existerande team är alltid riskfyllt. När team splittras är det vanligt att misslyckas.

Våra coacher hjälper er att upprätthålla moralen när teamet omstruktureras eller har tappat fokus. Genom att använda Team Diagnostic™, säkerställer de framgångsrika övergångar vid nyanställningar, och motiverar nedskruna team att få mer gjort med mindre resurser.

Omorganisationer och Fusioner

Att fusionera två olika företagskulturer sätter ofta igång inproduktiva makt kamper och pesonliga vendettor. Med Team Coaching International, skyndar man på integreringen, sänker riskerna och ökar moralen.

Team Diagnostic™ webb enkäten identifierar det nya teamets styrkor och våra coacher använder informationen där ifrån för att utveckla en enhet som fungerar smidigt.

Projekt Team

Team är nyckeln till framgång, och Earheart Coaching producerar framgångsrika team. Eftersom resultatet av vårt arbete går att mäta, har våra coacher fått ett rykte om sig att leverera en fantaststisk ROI.

Vi ökar produktiviteten och positiviten (positivitet =hur teamedlemmarna fungerar ihop) i korsfunktionella team, uppmuntrar samarbetetn mellan teammedlemmar, och ger dem verktyg så att de kan hantera jobbiga problem så som konkurrens om resurser.

Varje projekts mål är att nå sin deadline i tid och inom budget. Öka era chanser att nå alla tre genom tt använda våra coacher. De kommer att guida er personal så att de kan möta utmaningarna, komma förbi de trånga sektionerna och få bra laganda.

Alla förändrings processer

Earheart Coaching levererar en ROI och minimerar risker när de hjälper team att ta sig igenom förändring processer. Innan ni startar upp en förändrings process för era team, kontakta våra coacher för en konsultation.