Enastående verktyg för enastående team

Team producerar resultat som individer aldrig kan åstadkomma på egen hand.

Dagens arbetsplatser består av en mängd olika team, korsfunktionella som i en ledningsgrupp, virtuella och projektteam. De flesta har pressen på sig att i en rasande fart formera sig, skapa resultat och reformera sig. Detta ställer särskilda krav på teamet och dess ledare.

Vi är auktoriserade att facilitera Team Diagnostic™ inom alla typer av organisationer. Metoden består av en process på sju steg som tillsammans skapar långsiktigt uthålliga team med samstämmighet kring uppdraget och ansvarskänsla för dess genomförande.

Processen erbjuder verktyg och färdigheter som utvecklar medarbetarna från att vara en grupp individer med individuella mål, till ett långsiktigt hållbart, fullt engagerat team med gemensamma mål. Den potential och arbetsglädje som finns i teamet frigörs. Genom att processen pågår över tid, 6-10 månader, fördjupas insikter och nya arbetssätt befästs.

I korthet:

  • Vår process är mätbar.
  • Den är skräddarsydd för varje team.
  • Teamet vet var de ska, coachen sprider endast ljus över situationen så att teamet ser sin väg mer tydligt.
  • Den är gjord med upplevelsebaserade övningar vilket ger teamet en förankring i sina vardags situationer.
  • Teamet får ökad förståelse för sina medlemmar och hur man inom teamet bäst kan utnyttja sina resurser för att maximera resultatet.
  • Det team-kontrakt man tar fram är mycket användbart både inom teamet men även för HR i rekryteringsprocesser.
  • Det som teamet lär sig under processen sprider ringar på vattnet i övriga organisationen.
  • Den genomsnittliga förändringen hos tidigare kunder är hela 20-25% i ökad produktivitet och positivitet (positivitet = hur teamet fungerar tillsammans)
  • Processen stäcker sig över implementerings fasen av det som beslutats och säkerställer där igenom förändringen.