Team Referenser

Vi arbetar idag med både stora och små företag och organisationer så som Kulturhuset/Stadsteatern, Läkare Utan Gränser, Nordea, SATS, Nacka Kommun, SEB, Bain & Co samt Mediaplanet för att nämna ett axplock. Nedan några kommentarer från våra kunder

Katharina Ervanius, Företagsansvarig på Medecins Sans Frontieres / Läkare Utan Gränser

Jag kan varmt rekommendera Boel Mörner på Earheart Consulting AB om du/ni letar efter en grym Team Coach!

Carl Henric Holmberg, CEO på Relink Sweden

Jag har arbetat med Boel i min roll som chef för ett globalt företag, där vårt fokus har varit ledarskap och förändringsarbete. Boel är en utmärkt lyssnare, som snabbt analyserar vart diskussionen är på väg, och bör vara på väg för att skapa värde, och hon utmanar dig till att våga prova alternativa vägar. Hon älskar metaforer (!), och dessa är viktiga då de ger dig ledtrådar till insikter och djupare förståeelser i vissa situationer. Boel är inte en vanlig konsult, utan snarare en genuint intresserad och nyfiken person som omedelbart tillför värde.

Caroline Frumeri,HR Director på SATS

Boel var en av de två utbildare som höll i två av modulerna i vårt Trainee Management Program ”Effektiv kommunikation” och ”Leda ett team”. Modulerna fick högsta betyg både från deltagare och ledning. Boel förstod deltagarnas vardagliga utmaningar, gav dem stöd och verktyg, men utmanade dem också och hjälpt dem att växa på det personliga planet. Hon kopplade även innehållet i utbildningen till företagets övergripande mål och målen med programmet. Deltagarna fick med sig många bra och praktiska verktyg som de kan använda sig av i sin vardag som även ligger i linje med våra företagsmål. Deltagarna utvecklade verkligen sig i sina ledarroller under dessa två moduler.

Hans Beyer, Global Head of Fixed Income på SEB

Jag har tillsammans med Boel Mörner genomfört en utvärdering av mitt team. För mig var det en ögonöppnare som gav mersmak!

Dels var verktygen hon arbetar med väldigt enkla att använda och de stora fördelarna med Boels sätt att arbeta relativt många andra var;

1) Redan den första delen som var mellan mig som chef o Boel, gav mig en annan vinkel på hur min grupp fungerar. Sättet som det är upplagt på är front loadat vilket gör att man får ut något ut av det från dag ett.

2) Verktyget tarvar inte att coachen – Boel – måste förstå hur min affär exakt fungerar. Dels spar det tid men framför allt tappar inte coachen i validitet bara för att hon eventuellt inte kan branschen.

3) Utvärderingen tittar inte på utopiska målbilder utan siktar snarare in sig på positiv förändring. Alla som ägnar sig åt chefskap vet att mål är rörliga och det är riktningen och farten som är det viktiga – vilket detta definitivt stödjer!

Att göra en utvärdering är något jag varmt kan rekommendera!

En rekommendation från Johan Skugge, Head of Operations Sweden at Nordea

Top egenskaper: Fantastiska resultat, Expertis, Kreativ

Boel är mycket mottaglig för hur den den nuvarande situationen är och vad det är som teamet behöver. I vårt teams utvecklingsprocess säkerställde hon också att alla deltog i processen för att få en stark buy-in. Med hjälp av hennes arbete, ökade teamandan och effektiviteten i teamet avsevärt!”

Nedan en personlig reflektion från Ulrika Holm, VD på Blueberry Lifestyle AB om vårt arbete med hennes management grupp.

”Earheart Coaching har introducerat begreppet teamcoaching till Blueberry Lifestyles Management grupp.

Detta har gett oss en fantastisk möjlighet att få en överblick och förstå principerna kring vårt interna samarbete och varje persons roll i organisationen. Vi har även tittat på verktyg för att kunna applicera dessa tekniker och insikter i vårt dagliga arbete. Jag är övertygad om att dessa insikter och den ödmjukhet som skapats inför varandras utmaningar samtidigt gett oss alla en unik möjlighet att förstå oss själva bättre. Vår coaching tillfällen är livliga, engagerade och fullpackade med information som  gör att vi formar rätt attityder – grundbulten för ökad teamkänsla, trivsel och effektivitet på en arbetsplats.”

Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Earheart Coaching AB!

Så här tyckte Stefan Heinebäck chef inom Socialtjänsten i Nacka Kommun om vårt arbete med hans ledningsgrupp.

Vi anlitade Boel Mörner och hennes kollega för att arbeta med vår ledningsgrupp inom socialtjänsten individ och familjeomsorg (IFO) Vuxen. Arbetet bedömer jag lades upp på ett professionellt sätt och alla chefer intervjuades också innan.

Under två dagar arbetade vi med workshops blandat med teoretiska avsnitt. Boel och hennes kollega hade förmågan att fånga upp signaler/information och arbeta med gruppen för att få medlemmarna i ledningsgruppen att känna förtroende och lära känna varandra. Vi tog fram en plan över vad vi behövde arbeta med för att skapa en strategisk ledningsgrupp. Genom sitt sätt att arbeta skapades en bra grund för oss att arbeta vidare med på hemmaplan sedan.

Arbetet med Boel och hennes kollega lade grunden till ett bra samarbete och en trygghet i ledningsgruppen som har fört oss närmare varandra och gynnat vårt ledningsarbete inom IFO Vuxen.

Kontakta oss för att få utveckla dig i ditt ledarskap eller ditt team!