Integritetspolicy

Här finner du information om hur Earheart Coaching AB i Stockholm behandlar personuppgifter.

Konfidentialitet och respekt för individen är viktiga värden för Earheart Coaching AB. Vi har förståelse för de betänkligheter som kan finnas inför att lämna personliga uppgifter. För Earheart Coaching AB är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. I samband med införandet av EU:s dataskyddsförordning, GDPR, (General Data Protection Regulation) har vi upprättat en integritetspolicy. Syftet med GDPR är att förstärka de rättigheter kring personuppgifter som du har som enskild individ. Earheart Coaching AB vill därför upplysa er kunder om hur vi hanterar de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna leverera och administrera de uppdrag vi har. Det gäller uppdrag inom individuell & team coaching, olika utbildningar och seminarier samt fullgöra övriga åtaganden som enligt Earheart Coaching ABs stadgar åvilar företaget gentemot våra kunder och uppdragsgivare.

Personuppgiftsansvarig

Det är Earheart Coaching AB, Org nr: 556653-9150, Hedinsgatan 11, 115 33 Stockhom som är personuppgiftsansvarig. Dvs ansvarig för behandling av de personuppgifter som du lämnar i samband med leveranser från oss enligt ovan specifikation.

Personuppgifter som kan behandlas

Personuppgifter som kan behandlas är uppgifter om ditt namn, födelsedatum, adress, telefonnummer och e-postadress dvs. uppgifter som du själv lämnat till Earheart Coaching AB. Earheart Coaching ABs  har säkerhetsrutiner för att till bästa förmåga skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada).

Ändamål med behandlingen

Uppgifterna behövs som kundunderlag för de arbete som Earheart Coaching AB har engagerats att leverera, vid fakturering samt administrering av dig som deltagare vid utbildning, seminarier.

Utlämnande till annan

Personuppgifterna kan för samma ändamål som anges ovan, förutom av Earheart Coaching AB, komma att behandlas av annan organisation/samarbetspartner. Detta endast för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser/skyldigheter mot våra kunder och föreligger enligt stadgar, lag eller andra författningar. Den information du tillhandahåller används internt eller av samarbetspartners men inga personuppgifter säljs vidare till tredje part.


Vi använder oss av:

  • Bolag som levererar personlighets och team tester ( för att kunna använda dessa under vårt arbete med dig som kund)
  • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)

Vi kan även dela dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

  • Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
  • Inkassobolag om det skulle uppstå problem med betalningar.

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Information om behandling av personuppgifter, rättelse mm

Du har all rätt, att på begäran, utan kostnad, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du har också rätt att kräva radering av dina uppgifter.

Vidare har du rätt att begära begränsning av behandling av dina uppgifter samt att inge klagomål till Datainspektionen.