Mätbara resultat!

I slutet av de sex till tio månaderna får teamet gör om webbenkäten igen viket gör att man får ett tydligt kvitto på sin egen utvecklingen under den tid som gått. Ett säkert sätt att kunna mäta och tydliggöra den positivitets- och produktivitetsöknings som gjorts sedan det första testet togs.

Efter över fyra års tid och hundratals av genomföranden, har Team Coaching International förfinat sin högpresterande teammodell och motsvarande web-baserat assessment vilken katalyserar team till att bli de bästa möjliga. Den genomsnittliga upplevda produktivitetsökningen är enligt Team Coaching International i snitt 20-25%.

Det är alltså på dessa fakta som du kan basera din ROI för denna team utveckling.

Framgångsrika team skapar framgångrika företag!