Detta är ett praktiskt program med mätbara resultat som ger en långvarig effekt på teamets arbete!

Implementeringen av förändringarna som teamet har beslutat om sker sedan med coachernas hjälp under en sex till tio månaders lång period med möten varje månad. Allt för att få väsentliga och hållbara förändringar som är varaktiga.