För dessa och många fler!

  • Ledningsgrupper, både väl etablerade eller nystartade.
  • Projektteam av varierad storlek.
  • Alla grupper som förväntas leverera resultat tillsammans under tidspress och med stora krav på kreativitet och förmåga att jobba i olika konstellationer.