Aktivt och praktiskt lärande!

Efter att teamet individuellt har fyllt i den webb-baserade anonyma  enkäten och svaren har sammanställts presenteras svaren för teamet under två workshopdagar.

Tillsammans med de två coacherna får teamet gå igenom svaren för att se var teamet står idag, och var det finns möjligheter till utveckling. Vilka styrkor de anse sig ha och var de tycker att de kan bli starkare. Dagar handlar sedan om bra mycket mer än bara teambuliding övningar.  Med svaren som grund guidar coacherna sedan teamet genom ett aktivt och praktiskt lärande där de får sätta strukturer, klargör roller, mål, visioner och ansvarsfördelning.

Coacherna ger teamet energi och lär dem nyttiga verktyg och färdigheter som de kan använda i sitt dagliga arbete. Teamet över sig också i ett gemensamt språk som underlättar kommunikationen i teamet. Förändringarna och förbättringarna visar sig ofta omedelbart.

Detta ger individer som växer och utvecklas och ett team som svettsas samman till en stark enhet som har kapaciteten att leverera resultat.