Så här fungerar det!

När man vill ha en förändring i sitt liv så är det inget som sker över en natt. Förändring tar tid och vi kräver ett tre månaders engagemang som minimum men det vanligaste är man lägger en plan för sex månader. Vill man förlänga efter det går detta självklart att göra med minst en månad i taget. Allt är upplagt för att kunden ska ha de bästa förutsättningarna för att kunna maximera sina resultat. Man kan givetvis avtala om en längre period från start.

Första grundläggande mötet – 2-2,5 timmar

Initialt fyller kunden i ett frågeformulär som han/hon skickar till sin coach och sedan ses man för en två timmars lång genomgång där coachen och kunden går igenom;

  • Kartläggning av nuläget
  • Kartläggning av personliga egenskaper så som värderingar, styrkor, kompetenser, intressen samt vad som driver kunden framåt.
  • Definierar mål och delmål och gör en handlingsplan.

Samtal varannan vecka

Efter detta initial möte har coach och kund samtal varannan vecka där varje möte är 1 timme långa. Man träffas vid första tillfället och därefter kan coachingen antingen ske med fysiska möten eller över telefon beroende på vad som passar kunden bäst. Samtalsformen kan när som helst ändras under avtalets gång efter kundens önskemål.

Förutom de regelbundna samtalen ingår;

  • Hemläxor och utmaningar.
  • Totalt tystnadsplikt om vad som sägs under samarbetet, även gentemot arbetsgivare.

När ett företag betalar för en medarbetare så kan man ha ett initialt möte med coachen, kunden och dennes chef för att diskutera igenom coachingen. Chefen skall dock vara medveten om att kunden (den som ska bli coachad) är den som bestämmer om sin tid. D.v.s. chefen kan ej bestämma vad som ska avhandlas under de kommande mötena utan det är den enskilde individens eget önskemål som gäller. Chefen ska också ta i beaktning att allt som sägs under mötena med medarbetaren är konfidentiellt och kommer således ej att rapporteras in av coachen. Vill chefen veta vad som sagts får han/hon fråga sin anställd som avgör vad som hon/han vill berätta. Coachen håller hårt på att samtalen hålls konfidentiella. Detta för att kunna skapa en trygghet hos den som blir coachad som är nödvändig för att kunna maximera nyttan av coachingen.

Samt vid behov;

  • Kortare telefonsamtal mellan de bokade coachingsamtalen.
  • Meddelanden via sms eller mail mellan samtalen.
  • Coachen kan även granska för kunden viktiga mail, ansökningar etc.