Om Coaching

  • Coaching är en metod som utvecklats under 1990-talet i USA och Australien från managementkonsulting, personlig utveckling och idrott.
  • Fokus ligger på individens eget ansvar och på den egna förmågan att formulera mål och prioritera de handlingar och beteendeförändringar som leder till målet.
  • Coachen är en personlig navigatör som ser till att klienten håller kursen.
  • Coaching är samtal som fungerar som katalysator i förändringsprocesser, ett verktyg för att aktivera kunden till handling.
  • Coachen ställer frågorna men det är klienten som har svaren. Det handlar om förtroende, stöd och om att se möjligheterna.
  • En av grundidéerna med coaching är att ge kunden möjlighet att reflektera och resonera med lite distans till sin situation. Ett eget utrymme i tiden – ett andningshål för att kunna konkretisera sina egna tankar.
  • Att anlita en Co-Active Coach leder till ökat ansvarstagande och medvetenhet som i sin tur leder till handling.
  • Coachning fördjupar lärande, förbättrar prestationer och utvecklar livskvalitet, viket leder till framgång både i yrkeslivet och privat.