Skillnaden är!

Vänner och Familj

De kan självklart också hjälpa dig att komma vidare, men bara till en viss nivå. Familj och vänner saknar nämligen den objektivitet som en coach har. De har också något som är ännu mer viktigt att tänka på än din utveckling – de har en egen agenda. Din framgång eller förändring i en ny riktning kan vara ett hot för någon vars relation med dig hänger på att du stannar och förblir den du är. Självklart vill dina nära och kära dig all lycka och framgång, men även den mest positiva framgången kan vara ett oförutsett hot mot staus quo. Din coach är och blir inte hotad av din framgång; din framgång är din coach agenda. Din coach och du har en helt annan typ av relation och du får ett helt annat typ av stöd än av dina närmaste. Coachen har inte gammal minnen och ”så här har vi alltid gjort attityd” att brottas med utan ser på situationen med helt öppna ögon. Detta gör att hon/han kan ställa frågor som hjälper dig att öppna dina sinnen och se saker ur andra perspektiv.

Konsulter

En konsult är oftast någon som är specialist inom det yrkesområde som du verkar och kan vara mer praktisk än en coach. Du anlitar en konsult för att fixa eller förbättra ditt företag, och du betalar dem för deras råd och arbete. Konsulten berättar vad du ska göra, men en coach ställer istället en massa frågor så att du ska komma fram till dina egna svar och lösningar.

Självklart har coacher hundratals verktyg för att få ditt företag att växa, skapa bättre system och utveckla din personal, men de skapar allt detta med dig och inte åt dig. Många coacher är konsulter men inte alla konsulter är coacher.

Många konsulter som vi har coachat har sagt ”Ni coacher kommer mycket närmare personen som ni arbetar med och får där igenom en enklare väg för att överkomma de hinder som finns längs vägen mot målet, jag kommer aldrig så nära mina kunder.”

Psykologer

Vi skulle aldrig drömma om att försöka oss på terapi med våra kunder. Vi har ingen licens för att göra det. Psykologer/terapeuter arbetar med stora emotionella frågor och försöker hjälpa sina kunder att hitta ett sammanhang och en förståelse, baserat på fakta från förr. Om en kund är känslomässigt skadad så är terapi bättre än coaching.

Coacher arbetar med både jobb och personliga saker och utforskar dem i en struktur som är baserad på att få fram en handling eller ett agerande. Vi vill hjälpa våra kunder att skapa sig en fantastisk framtid. Vi hjälper dem komma över hindren genom att finna vad som behöver läggas till eller tas bort och vi gör det så snabbt som möjligt. Coachen blir din partner som hjälper dig att ta nästa steg, men målet är aldrig viktigare än ditt välbefinnande. När vi arbetar med en frustration eller mot ett specifikt mål, så tittar vi under processens gång på hur vårt arbetet påverkar dig som person och hur det vi jobbar med passar in det liv som du lever.

Ibland kanske coaching kan få människor att inse att de behöver terapi då saker som kommer upp kanske inte lämpar sig för coachingens sätt att arbete framåt utan istället behöver en tillbaka blick och ett arbete med det som tidigare har skett. Om så skulle vara fallet så har vi ett nätverk av professionella personer som vi kan hänvisa vidare till.