Vi gör det här!

Det handlar om att lyssna, sammanfatta och få kunden att reflektera.

Coachen håller en skräddarsydd kurs i både kompetensutveckling och personlig utveckling, där man ständigt ansluter till de dagliga praktiska utmaningarna.

Kunderna får frågor som utmanar och hjälper dem att själv hitta tydligare mål och bra lösningar som passar deras värderingar och vad just han/hon vill få ut av livet.

Coachen ger stöd, förståelse, inspiration, återkoppling och utmaningar. Under arbetet tillsammans utvecklar vi en strategi för att kunden ska uppnå sina mål. På detta sätt kommer kunden att leva ett mer kreativt, autentiskt, målinriktat och produktivt liv.

Coachens uppgift är att få kunden att upptäcka och utnyttja en större del av allt hon/han redan har inom sig, att få henne/honom att själv hitta nya idéer, alternativ och förhållningssätt.

Det skapar en större utväxling och där igenom möjlighet till ökat medvetande, ökat ansvarstagande och på  så sätt en varaktig förändring.