Av följande anledningar!

  • Coaching ger stöd till chefer samt hjälper dem att bli trygga i sin ledarroll. Detta ger dem en möjlighet att tillfullo utnyttja sin potential, vilket i sin tur ger ett tydligare ledarskap och därmed större möjlighet till framgång för företaget.
  • Personalen får bättre självförtroende, blir mer effektiv samt kreativ och uppnår därmed högre produktivitet, då de vågar lita på sin egen förmåga.
  • Företaget får en större utväxling av sina utbildningsinsatser och skapar utrymme för anställda med höga ambitioner.
  • Genom coaching får företaget behålla erfaren personal och de kan där igenom ta tillvara på de kunskaper de besitter.
  • Säljare stimuleras att hitta nya vägar till ökad försäljning.
  • Företaget blir en attraktiv arbetsgivare som satsar på sin personal.
  • Coaching skapar positiva beteendeförändringar som förhindrar att personer tappar motivationen.
  • Det ger också en individuell utvecklingsvilja vid omorganisation eller uppsägningar.