Så här funkar det!

När man vill ha en förändring i sitt liv så är det inget som sker över en natt. Förändring tar tid och vi kräver ett tre månaders engagemang som minimum men det vanligaste är man lägger en plan för sex månader. Vill man förlänga efter det går detta självklart att göra med minst en månad i taget. Allt är upplagt för att kunden ska ha de bästa förutsättningarna för att kunna maximera sina resultat. Man kan givetvis avtala om en längre period från start.

Första grundläggande mötet – 2 timmar

Initialt fyller kunden i ett frågeformulär som han/hon skickar till sin coach och sedan ses man för en två timmars lång genomgång där coachen och kunden går igenom;

  • Kartläggning av nuläget.
  • Kartläggning av personliga egenskaper så som värderingar, styrkor, kompetenser, intressen samt vad som driver kunden framåt.
  • Definierar mål och delmål och gör en handlingsplan.

2 samtal per månad

Efter detta initial möte innefattar varje månad två schemalagda samtal som vardera är 60 minuter långa. Man träffas vid första tillfället och därefter kan coachingen antingen ske med fysiska möten eller över telefon beroende på vad som passar kunden bäst. Samtalsformen kan när som helst ändras under avtalets gång efter kundens önskemål.

Förutom de regelbundna samtalen ingår;

  • Hemläxor och utmaningar.
  • Totalt tystnadsplikt om vad som sägs under samarbetet.

Samt vid behov;

  • Kortare telefonsamtal mellan de bokade coachingsamtalen.
  • Meddelanden via sms eller mail mellan samtalen.
  • Coachen kan även granska viktiga mail, ansökningar etc.