Vinsterna är många!

Ju bättre du blir på att leda dig själv desto bättre kommer dina relationer – både på jobbet och privat, att fungera. Och, du kommer må bra och verkligen trivas med dig själv – och bli effektivare och gladare på kuppen. Det Internationella Coaching Förbundet har gjort en undersökning där personer som blivit coachad uppgav att coaching givit dem följande resultat:

  • Ökad Självkänndedom 67%
  • En lägre stress nivå 57%
  • Bättre målsättnings förmåga 62%
  • Ökad Självinsikt 53%
  • Ett mer balanserat liv 60%
  • Bättre självförtroende 52%

70% av de tillfrågade sa att deras investing i en coach var ”mycket värdefull” 28,5% sa att den var ”värdefull”.

I en annan undersökning* fick man fram att personer som blivit coachade kände sig mer produktiva, de hade lättare att ta beslut och fungera i grupp. Överlag i undersökningen var alla nöjda med sin coaching upplevelse och skulle gärna rekommendera coaching till en annan person.

* Enligt undersökningarna  ”Case Study on the Return on Investment of Executive Coaching/MetrixGlobal LLC (baserad på företag på Fortune 500-listan som använder coachning) samt PO Lindvalls undersökning av 8 svenska företag i boken Coachologi – laganda, lust och lönsamhet.