Så här gör en coach!

Det handlar om att lyssna, sammanfatta och få dig att reflektera.

Coachens jobb är antingen vara katalysatorn som startar upp och får igång processen eller som finns där för att stödja, peppa och ifråga sätta dig under förändringen så att den ska bli så som du verkligen vill ha det.

Coachen håller en skräddarsydd kurs i både kompetensutveckling och personlig utveckling, och vi ansluter ständigt till de dagliga praktiska utmaningarna. Du får frågor som utmanar och hjälper dig att själv hitta tydligare mål och bra lösningar som passar dina värderingar och vad just du vill få ut av livet.

Coachen ger stöd, förståelse, inspiration, återkoppling och utmaningar.

Under arbetet tillsammans utvecklar vi en strategi för att du ska uppnå dina mål. På detta sätt kommer du att leva ett mer kreativt, autentiskt, målinriktat och balanserat liv.

Coachens uppgift är att få dig att upptäcka och utnyttja en större del av allt du redan har inom dig, att få dig att själv hitta nya idéer, alternativ, förhållningssätt och konkreta handlingar. Det skapar en större utväxling och där igenom möjlighet till ökat medvetande, ökat ansvarstagande och på så sätt en varaktig förändring.

Coachen fungerar som en professionell, neutral person att samtal med under konfidentiella former. Här kan du ta upp allt, även det du inte kan prata med dem som står dig nära både privat och på jobbet.